Červen 15 2023

Projednávání VRT Moravská brána II v plném proudu

Již mnoho týdnů probíhá projednávání projektu aktuálně nejdelšího samostatně připravovaného úseku VRT v České republice. Ve spolupráci s investorem připravované stavby, tj. Správou železnic, státní organizace, manažerský tým MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. jedná se zástupci a občany obcí, vedle nichž bude nová trasa rychlovlaku umístěna. Ukazujeme, vysvětlujeme a argumentujeme jak klasickými výkresy, tak digitální kresbou a zejména přesnou vizualizací budoucího stavu, která by měla všechny přesvědčit, že pozitiva vysokorychlostní tratě významně převažují nad pochybnostmi a obavami z této novinky.

A o tom, že jsme připraveni vysvětlovat nejen před nabitými sály, ale i v „komorním“ prostředí, se můžete přesvědčit na našich facebookových stránkách: https://www.facebook.com/moraviaconsult/videos/1662465530940758