Leden 28 2020

Zahájena stavba druhé etapy modernizace železničního uzlu Přerov

Dne 28. 01. 2020 byla v Přerově slavnostně zahájena druhá etapa modernizace železničního uzlu Přerov, která pod názvem „Rekonstrukce žst . Přerov, 2. stavba“ zahrnuje komplexní rekonstrukci výhybny Dluhonice s přilehlými traťovými úseky Přerov – Prosenice, Dluhonice – Prosenice a Přerov – Dluhonice. Stavba má za cíl zvýšit jízdní komfort, tzn. zkrácení doby jízdy a zvýšení bezpečnosti provozu na zmíněných traťových úsecích.  Stavbu, kde se celkové náklady na dokončení vyšplhají na bezmála 4 miliardy korun, realizovala ve všech projektových stupních naše projektová společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. pro objednatele Správa železnic, státní organizace. Projekt bude spolufinancován Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy.

V rámci stavby bude provedena komplexní rekonstrukce všech prvků železniční dopravní cesty (železniční svršek a spodek, trakční vedení, mosty a propustky, sdělovací a zabezpečovací zařízení, silnoproudá technologie, rozvody, osvětlení, EOV). V souvislosti se zrušením 2 železničních přejezdů dochází k úpravám navazujících silničních komunikací resp. je navržen nový silniční nadjezd a nové komunikace, které nahradí dopravní přístupnost do oblastí, které využívali k přístupu rušené přejezdy.

V rámci stavby dojde k demolici stávající výpravní budovy v Dluhonicích a na jejím místě vyroste nový technologický objekt, kam se umístí zabezpečovací, sdělovací a silnoproudá technologie. Rychlosti se zvýší při průjezdu výhybnou a ve směru do Přerova na 130 km/h a na 160 km/h u ostatních dvou traťových úseků z Prosenic na jih.