Srpen 15 2023

PRÁCE KVAPNÁ, (NĚKDY) BÝVÁ MÁLO PLATNÁ

Vzhledem k rozsahu a složitosti připravované stavby VRT Moravská brána II, padlo při zpracování projektu na straně projektantů rozhodnutí uveřejnit komplexní vizualizaci budoucí tratě až v okamžiku vyjasnění a „dotažení“ všech zásadních problémů, kterých bylo opravdu mnoho. Nyní se však můžete proletět nad budoucí tratí a vidět všechny detaily plynulého zakomponování budoucí tratě do krajiny hornomoravského úvalu. Pěkné ne?