Duben 03 2018

Podpora společenského života v Olomouci

V rámci podpory společenského života v Olomouci věnovala naše společnost sponzorský dar ve výši 10.000,- Kč na pořádání 11. ročníku Karnevalu APA, který se koná 6. dubna 2018 v BEA centru v Olomouci. Jedná se o akci pořádanou studenty katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP.

Bližší informace na těchto webových stránkách: https://akce.ftk.upol.cz/chystane-akce/karneval-apa/