Říjen 13 2023

Odklepáno, havířovské nádraží prochází modernizací

Poklepem kladívek na kolejnici byla v pátek 13.10.2023 slavnostně odstartována komplexní modernizace havířovského nádraží, která byla naší společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., ve spolupráci s dceřinou společností EXprojekt s.r.o., připravena v rámci projektu „Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)“.

Stavba, investorsky zajištěná Správou železnic, státní organizace, zahrnuje celkovou přestavbu staniční části včetně nástupišť a bezbariérového přístupu k nim a dále rekonstrukci čtyřkilometrového traťového úseku ve směru k zastávce Havířov střed.

Obnovou dojde ke komplexní rekonstrukci železničního svršku a spodku, mostů a propustků, což umožní mj. vyšší plynulost žel. dopravy. Nově vybudovaný podchod na nástupiště bude nejen vybaven výtahy, ale bude i prodloužen na druhou stranu kolejiště do městské části Šumbark, což je zejména kvitováno obyvateli města Havířov.

Dále obnovou projde i trakční vedení, přičemž se výhledově se počítá s jeho přepnutím ze stejnosměrného na střídavé napětí. Plánovaná instalace nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení pak zajistí nejvyšší úroveň bezpečnosti cestujících.

Zhotovitelem stavby bylo vybráno sdružení firem Subterra, OHLA ŽS, Elektrizace železnic Praha a AŽD.

Stavbou, která je spolufinancována Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF), dojde k modernizaci posledního většího nádraží v Moravskoslezském kraji, které dosud neumožňuje bezbariérový přístup na nástupiště. Tento důležitý milník výrazně posílí dostupnost a komfort cestování vlakem.

Současně tato stavba komplexně doplní zmodernizované havířovské přednádraží i nově zrekonstruovanou a revitalizovanou výpravní budovu.