Leden 12 2024

NEJLEPŠÍ ŽELEZNIČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ROKU 2023

Každoroční vyhlášení Železniční stavby roku je unikátní akcí, při níž jsou vždy oceňovány  nejlepší železniční stavby minulého roku, jejichž zadavatelem a investorem je Správa železnic. Na základě hodnocení Odborné komise Správy železnic jsou v 11-ti kategoriích vždy vybrány nejlepší stavby, které již nově slouží provozu železnic a které stavební firmy realizovaly v příkladné kvalitě.

Naši společnost těší, že na základě námi kvalitně zpracovaných projektů byly oceněny některé již realizované stavby. Příkladem může být minulý rok, kdy v rámci kategorie MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍCH STANIC A UZLŮ byla oceněna námi připravená stavba „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“.

Nicméně jedinou vyhlašovanou kategorií – speciálně mířící na projektovou přípravu a tudíž pro projektanty nejprestižnější – je kategorie PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA, vyhodnocující nejlepší projekt minulého roku.  Naše společnost je hrdá na skutečnost, že letošní ocenění za rok 2023, obdržel projekt stavby „VRT Moravská brána II“, který byl připraven ve spolupráci se spol. SUDOP Brno a Metroprojekt Praha  pod vedením naší společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Prezentační video této stavby najdete na našem YouTube kanále zde: https://youtu.be/nzmVHq5eEsI?si=dRYcKY0R_6CGqcei