Březen 19 2024

MORAVSKÁ BRÁNA II: REVOLUCE V DOPRAVĚ SE BLÍŽÍ!

Jak je patrné z průběhu intenzivní přípravy projektu vysokorychlostních tratí v České republice, Správa železnic maximálně urychluje přípravu všech úseků budoucí VRT. Není to závod, je to prostě nutnost dohnat v železniční dopravě to, co bylo v minulých letech prováháno.

S jedinou výjimkou jsou dnes rozprojektovány všechny úseky VRT po celé republice a nás těší, že právě ten námi projektovaný by měl být realizován jako první. Že ty tisíce hodin práce našich projektantů budou mít smysl.

 

https://www.youtube.com/watch?v=m8t-jbAemx8&t=145s

https://www.youtube.com/watch?v=iGexm9z_3Ug

https://www.youtube.com/watch?v=_S7C-B9v1p4&list=PL_9qD8YjiAuzkFMTdad4pTaiOZ2JAU-Qb

https://www.youtube.com/watch?v=3dP6WraGIfA

https://www.youtube.com/watch?v=scHFvHiKqC8

https://www.youtube.com/watch?v=-HR8KOVHXl8