Prosinec 14 2022

Stavební práce druhé etapy modernizace železničního uzlu Přerov ukončeny

K poslednímu dni v listopadu 2022 byly ukončeny stavební práce na druhé etapě modernizace železničního uzlu Přerov, která pod názvem „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“, přináší v některých úsecích trati zvýšení rychlosti při průjezdu až na rychlost 160 km/h. Všechny projektové stupně stavby byly realizovány naší společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Stavba zahrnovala komplexní rekonstrukci výhybny v Dluhonicích a všech prvků železnice (železniční svršek a spodek, trakční vedení, mosty a propustky, sdělovací a zabezpečovací zařízení, silnoproudá technologie, osvětlení a další) u přilehlých traťových úseků Přerov – Prosenice, Dluhonice – Prosenice a Přerov – Dluhonice. V rámci rekonstrukce byly zrušeny dva železniční přejezdy a místo nich byly vybudovány silniční mosty a lávky pro pěší.