Srpen 15 2019

Zahájení stavby „Modernizace železniční tratě Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou“

Dne 15.8.2018 proběhlo v Hustopečích nad Bečvou slavnostní zahájení stavby na pomezí Zlínského a Olomouckého kraje, po jejímž dokončení budou moci vlaky jedoucí přes Valašsko na Slovensko zrychlit ze současných 80 až na 160 km/h. Stavbu, jejíž investiční náklady přesahují 1,5 miliardy korun, v obou projektových stupních připravila naše projektová společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. pro objednatele a investora SŽDC, s.o. Projekt bude spolufinancovaný EU z programu Nástroj Evropské unie pro propojení Evropy (CEF).

Předmětem stavby je rekonstrukce železničního spodku a svršku v celém rozsahu včetně odvodnění. Ve stanici Lhotka nad Bečvou vznikne nové ostrovní nástupiště s výškou 550 mm nad TK a mimoúrovňovým bezbariérovým přístupem novým podchodem. Zcela přestavěna bude většina výpravní budovy.

V rozsahu stavby budou rekonstruovány všechny železniční mosty, propustky i silniční nadjezd, budou provedena požadovaná protihluková opatření. Dále bude modernizováno trakční vedení, železniční sdělovací, zabezpečovací i silnoproudá zařízení a rozvody vč. osvětlení. Součástí stavby je i příprava na dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení z centrálního dispečerského pracoviště v Přerově.