Červen 02 2022

Další „náš“ domov pro seniory dokončen

Po zpracování projektu pro stavební řízení, supervizi  prováděcí dokumentace a výkonu autorského dozoru, končí působení naší společnosti – respektive našich projektantů – na stavbě Domova pro seniory v Hustopečích.

Stavba byla zahájena v září 2020 a dokončena v dubnu 2022. Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního objektu pro klienty se sníženou soběstačností o kapacitě 52 lůžek. Investorem byl Jihomoravský kraj, generálním dodavatelem stavby byla společnost ESOX, spol. s r.o.

Teď už jen doufáme, že se klienti v tomto “náhradním domově” budou cítit dobře a budou v novém prostředí žít svůj podzim života za respektu laskavého personálu.