Srpen 25 2021

Dokončená modernizace úseku tratě do Valašského Meziříčí

Slavnostním zakončením byla dne 25.8.2021 uzavřena další železniční modernizační stavba „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou“. Realizací stavby bylo zejména umožněno zvýšení traťové rychlosti z dnešních 80 km/h až na 160 km/h a tomu odpovídající zkrácení jízdních dob vlaků. V celém stavbou dotčeném úseku tratě došlo k rekonstrukci železničního svršku a spodku, trakčního vedení i železničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Rekonstruovány byly všechny železniční mosty a propustky, část propustků byla zrušena. Součástí stavby byla i příprava na dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení z Centrálního dispečerského pracoviště v Přerově.

Kompletní přestavbou mj. prošla i železniční stanice Lhotka nad Bečvou, kde bylo vybudováno nové ostrovní nástupiště s výškou 550 mm nad přilehlými kolejemi s mimoúrovňovým bezbariérovým přístupem novým podchodem. Zcela přestavěna byla rovněž velká část výpravní budovy, do které byla umístěna technologie umožňující ovládání nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.

Práce na rekonstrukci probíhaly více jak dva roky, zakázku za 1,66 miliardy korun provádělo sdružení firem Strabag Rail a Elektrizace železnic.

Projektantem této stavby, a to od jak ve stupni dokumentace pro územní řízení, tak ve stupni dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby, byla naše společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., jejíž projektový tým následně po celou dobu výstavby zajišťoval kontrolu stavby formou autorského dozoru.

Smutným faktem zůstává – a není to první případ – že nikdo z projektantů na toto ukončení stavby nebyl oficiálně přizván. Dlouholetá práce širokého autorského týmu projektantů, v tomto případě od roku 2013, bývá v takových chvílích rázem zapomenuta.

Něco to, bohužel, asi vypovídá o dnešní době, o naší společnosti, o nás všech. Jak vnímáme skutečné hodnoty, jak si ceníme skutečné tvůrčí práce, jak si vážíme jeden druhého …

Foto: Správa železnic