Únor 04 2021

Další most MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. oceněn

V závěru roku 2020 uspořádala Správa železnic 1. ročník soutěže Železniční stavba roku a v lednu 2021 byly oceněny nejkvalitněji realizované investiční počiny za uplynulé období.

Vítězem kategorie Liniové stavby se stala rekonstrukce ocelového přemostění převádějícího železniční trať Český Těšín – Dětmarovice přes řeku Olši, které bylo realizováno v rámci stavby „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“, tj. v rámci jedné z modernizačních staveb třetího tranzitního železničního koridoru v České republice.

Oceněnými byly dodavatelé stavby, tj. Subterra a.s., OHL ŽS, a.s., EUROVIA CS, a.s., GJW Praha spol. s r.o., nicméně konstrukce a technické řešení se zrodilo v hlavách projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., především autora mostu Ing. Jaroslava Sedláčka. Nejen on, ale celý tým generálního projektanta byl po celou dobu výstavby nápomocen autorským dozorem a přispěl tak k úspěšné realizaci stavby jako celku.