Červen 18 2019

Česká dopravní stavba, technologie a inovace roku

Dne 18. 6. 2019, v rámci vyhodnocení celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie a inovace roku, která se konalo v Betlémské kapli v Praze, byli oceněni Ing. Lucie Slavíková a Ing. Ondřejem Kvašňovský v kategorii o nejlepší studentskou práci z oboru doprava a dopravní stavitelství 2018. Kolegyně Ing. Lucie Slavíková získala za svou diplomovou práci cenu rektora Technické univerzity v Liberci a kolega Ing. Ondřej Kvašňovský obdržel cenu rektora Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.