Aktuality

Zatěžovací zkouška mostu v Dluhonicích

Samotná zatěžovací zkouška mostu SO 11-19-03.1 t.ú. Přerov – Dluhonice, silniční nadjezd v km 185,338, který nahrazuje rušený úrovňový přejezd v Dluhonicích, začala 30. 6. 2021 v ranních hodinách a skončila po provedení třech zatěžovacích stavů v hodinách odpoledních. Na most postupně najela 4 osmikolová vozidla plně naložená na svou maximální celkovou hmotnost 32 tun. [...]

Pilotní projekty BIM v resortu MD ČR a získané zkušenosti

Dne 25. 05. 2021 proběhne od 9:00 online konference, která se bude věnovat pilotním projektům BIM v rezortu Ministerstva dopravy ČR a získané zkušenosti. Bude se věnovat grafickým a informačním standardům, společnému datovému úložišti, 4D a 5D a zadávání (požadavky a vazby na státní správu). Součástí konference bude i diskuze vedení resortu Ministerstva dopravy ČR, [...]

Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba SO 19-19-04 t.ú. Dluhonice – Prosenice, železniční most v km 4,863 (2S)

V rámci stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba” byly ve dnech 30.3.2021 a 31.3.2021 provedeny zatěžovací zkoušky mostu v ev. km 4,863 Dluhonické spojky. Pro statickou zatěžovací zkoušku byly použity 2 jeřáby EDK750 o celkové hmotnosti 290 t. (Hmotnost ocelové konstrukce je cca 270 t.) To odpovídá účinnosti cca 80% návrhového zatížení. Byly prověřeny 2 [...]

Další most MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. oceněn

V závěru roku 2020 uspořádala Správa železnic 1. ročník soutěže Železniční stavba roku a v lednu 2021 byly oceněny nejkvalitněji realizované investiční počiny za uplynulé období. Vítězem kategorie Liniové stavby se stala rekonstrukce ocelového přemostění převádějícího železniční trať Český Těšín – Dětmarovice přes řeku Olši, které bylo realizováno v rámci stavby „Optimalizace trati Český Těšín [...]

Modernizace trati Brno – Přerov, 4. a 5. stavba

Správa železnic na svém Youtube kanálu postupně zveřejnila vizualizace 4. a 5. stavby "Modernizace trati Brno - Přerov". V obou případech naše společnost v pozici generálního projektanta úspěšně zpracovala dokumentace pro územní řízení. Hlavním cílem staveb je zdvoukolejnění a modernizace na rychlost 200 km/hod, vyšší bezpečnost a komfort pro cestující a v neposlední řadě zajištění [...]

Rekonstrukce žst. Vsetín

V roce 2020 byla dokončena dokumentace pro stavební povolení stavby Rekonstrukce žst Vsetín, která tak završila projekční práce na různých stupních dokumentace v této stanici v rozmezí let 2017-2020. Generálním projektantem stavby je „Společnost pro Rekonstrukci ŽST Vsetín“, která je složena ze společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (Vedoucí sdružení) a SUDOP Praha a.s. Předmětem stavby [...]

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n., SO 2-20-02 Železniční most v ev. km 177,891

V rámci rekonstrukce traťového úseku byla v koleji č. 1 dokončena výstavba nové konstrukce mostu v ev. km 177,891. Nová konstrukce v koleji č. 2 bude realizována v 1. polovině roku 2021. Stavební objekt se nachází na křížení dvoukolejných tratí Praha hl. n. – Benešov u Prahy a Praha Vršovice – Praha Malešice. Původní přemostění [...]

Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba SO 19-19-04 t.ú. Dluhonice – Prosenice, železniční most v km 4,863 (2S)

V rámci stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba” byla provedena ve dnech 26.9.2020 a 28.9.20202 výměna ocelové konstrukce mostu v km 4,863 Dluhonické spojky. Výměna ocelové konstrukce byla provedena ve výluce provozu na všech tratích mezi žst.Přerov, žst.Olomouc a žst. Drahotuše v čase od 10:30 do 15:30 hod (oba dva dny stejně). Ve všech projektových [...]

Výstavba nového polyfunkčního bytového domu v Olomouci na ulici Lazecká v běhu

V roce 2020 byla zahájena výstavba nového polyfunkčního bytového domu v Olomouci na ulici Lazecká. Dokončení stavby je plánováno na konec roku 2021. Jedná se o developerský projekt soukromého investora. Veškeré projektové práce včetně inženýrské činnosti a získání stavebního povolení zajišťovala naše společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ve spolupráci s firmou ASET studio s.r.o. V [...]