Říjen 12 2017

Předání „Sociálního auta“ pečovatelské službě ve Šternberku

Naše společnost pokračuje ve své dlouholeté tradici sponzorských darů v sociální oblasti. Dne 11. 10. 2017 se náš zástupce zúčastnil slavnostního předání „Sociálního automobilu“ Charitativní pečovatelské službě ve Šternberku. Pevně věříme, že tímto naše podpora povede ke zkvalitnění péče sociálně potřebných.