Popis projektu

Charakteristika stavby

Cílem stavby je zvýšení traťové rychlosti, zkrácení jízdních dob, zajištění bezpečnosti provozu, zajištění bezpečného provozu, zajištění požadavků interoperability a provozní ověření spolehlivosti výhybek tvaru J60-1:33,5-8000/4000-PHS a to tak, aby stavebnětechnický a provozní stav, odpovídal následujícím parametrům:

  • zavedení vyšší traťové rychlosti až do 160 km/h v odbočné větvi výhybky tvaru J60-1:33,5-8000/4000-PHS a tím vytvoření dostatečně dlouhých úseků tak, aby bylo možno zvýšenou rychlost efektivně využít,
  • vybavení výhybek tvaru J60-1:33,5-8000/4000-PHS takovým technologickým zařízením, které umožní zabezpečení provozu na odpovídající úrovni při traťové rychlosti 160 km/h,

při zajištění požadované propustnosti, třídy zatížení D4 a prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC a širší vozidla.

Práce realizovalo sdružení firem Swietelsky Rail a AŽD Praha. Během nepřetržité výluky, od 1. 4. 2020 do 12. 5. 2020 byla realizována pokládka, na železniční síti ČR doposud nepoužitých, výhybek tvaru J60-1:33,5-8000/4000-PHS. Výhybky jsou součástí kolejové spojky, která se ze současných 157 m prodlouží na 307 m a umožní zvýšení rychlosti vlaku při jízdě do odbočky ze 100 km/h na 160 km/h. Jedna výhybka bude mít hydraulické závěry a druhá čelisťové. Montáž výhybek byla provedena od 20. do 23. dubna.

Na montáž nové „štíhlé“ kolejové spojky navázala montáž nových technologií, práce na trakčním vedení a na úpravách zabezpečovacího zařízení.

Po dokončení stavby bude Správa železnic provozně ověřovat funkčnost výhybek, aby mohly být schválené jako součást železniční dopravní cesty v České republice.

Realizace stavby je spolufinancována fondem EU v rámci Operačního programu Doprava (OPD).

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ se sídlem v Olomouci
Stupeň dokumentace Přípravná dokumentace (DÚR) – vypracována 08/2015 – 03/2016, Projekt stavby – vypracován v 06/2017 – 02/2018
Realizace V období 03/2020 – 11/2020
Řešitelský tým Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu (HIP) Ing. Stanislava Vávry