Popis projektu

Charakteristika stavby

Rekonstrukce památkově chráněného objektu a dostavba pro potřeby sídla ÚOHS. Úprava dispozic pro umístění administrativních provozů, sanace zdiva suterénu, využití podkroví a dovybavení výtahy. Přístavba nového objektu skeletové konstrukce s lehkým opláštěním, s podzemními garážemi a novými administrativními provozy.

Detaily projektu

Kategorie
Stupeň dokumentace 1. ETAPA - STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY - DSP, 2. ETAPA - PŘÍSTAVBA BUDOVY - DUR - 2006
Realizace 2006 – 2008
Řešitelský tým Středisko pozemních staveb a architektury pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Josefa Bohuslava Autor stavby: Ing.arch. Milan Obenaus