Popis projektu

Charakteristika stavby

Historická střešní zahrada zámeckého parku je navržena k rehabilitaci a k opravám stavebních částí vč.zábradlí. Kamenné schodiště s vetknutým zábradlím bylo sanováno, zábradlí nahrazeno replikami a je navržena nová skladba hydroizolace vč.zateplení, vše ve spolupráci s firmou REMMERS. Fontánka z důvodu narušení betonu bude provedena též v replice včetně vystrojení.

Detaily projektu

Kategorie
Stupeň dokumentace Studie, Projekt
Realizace 2004 – 2006
Řešitelský tým Architektonický ateliér pod vedením Ing.arch.Milana Obenause Sadové úpravy Ing.Kubeša, sanace dle firmy REMMERS