Popis projektu

Charakteristika stavby

Stavba se nachází na ulici Opavská za křižovatkou ulic Opavská a 17.listopadu ve směru na OC GLOBUS, ulice Studentská vede k areálu vysokoškolských kolejí TÚ VŠB, k Technologickému parku za areálem vysokoškolských kolejí a k dalším objektů v areálu TÚ VŠB v Ostravě-Porubě. Přetíženost této křižovatky a tvorba stojících kolon vozidel, čekajících na možnost odbočení vlevo jak z ulice Opavské, tak z ulice Studentské, byla hlavním impulzem pro tuto stavbu.

Stavba řeší rozšíření větví stávající T-křižovatky ulic Opavská a Studentská pro zřízení řadících pruhů. Pro odbočení vlevo z ulice Opavské na ulici Studentskou, pro odbočení vlevo z ulice Studentské na ulici Opavskou ve směru na OC GLOBUS. Prostorová úprava křižovatky na ulici Opavské ve směru od OC GLOBUS umožní vložit dělící ostrůvek pro zřízení přechodu pro chodce/přejezdu pro cyklisty. Křižovatka je nově řízena světleným signalizačním zařízením a kamerovým systémem.
Koordinační kabel propojuje světelné signalizační zařízení s křižovatkou ulic Opavská x 17. listopadu, v kombinaci s kamerovým systémem je možné pružně reagovat na aktuální dopravní situaci a ovlivnit plynulost silničního provozu na ulici Opavské.

Stavba přispěla zejména k plynulosti dopravy, eliminací kolon stojících vozidel, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zejména ke zvýšení bezpečnosti pěších, kteří před stavbou neměli možnost bezpečně přejít přes ulici Opavskou mezi areálem vysokoškolských kolejí na jedné straně ulice Opavské a obytnými objekty na druhé straně ulice Opavské.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Stupeň dokumentace Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (Plán BOZP), Autorský dozor (AD)
Realizace 12/2023
Řešitelský tým Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Radima Čecha