Popis projektu

Charakteristika stavby

Most v km 108.512 v Bohuňovicích se nachází na jednokolejné trati Jeseník – Hanušovice – Olomouc a byl přebudován v rámci projektu stavby „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“. Překonává Trusovický potok a cyklostezku č. 6104 Olomouc – Šternberk.

Původní mostní konstrukce byla dvou otvorová z roku 1892, přemosťovala délku 24.6 m a byla provedena bez mostovky, tzn. že dřevěné mostnice byly uloženy přímo na hlavních nosnících. Jednalo se o plnostěnné nýtované nosníky. Kvůli zvýšení rychlosti na trati až na 160 km/h musela být tato konstrukce vyměněna za jinou s kolejovým ložem.

Přiblížením cyklostezky k potoku došlo ke zkrácení přemosťované délky na 17.4 m a bylo možné navrhnout jedno otvorový mostní objekt. Délce přemostění a podjezdné výšce 2.5 m nad cyklostezkou nejlépe odpovídalo využití konstrukce se zabetonovaných nosníků, která se zaobejde bez ložisek a mostních závěrů. V tomto případě byly použity svařované nosníky v podélném směru zaoblené podle kružnice a zabetonované v betonové desce. Jedná se o konstrukci nenáročnou pro údržbu.

Přiblížením cyklostezky k potoku byl bohužel snížen poloměr směrového oblouku na této komunikaci a mírně zhoršeny rozhledové poměry. Oboje bylo kompenzováno rozšířením cyklostezky ve směrovém oblouku o 1 m a naklopením povrchu dovnitř oblouku

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Správa železnic, státní organizace
Stupeň dokumentace Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
Realizace 2020
Řešitelský tým odpovědný projektant Ing. Marián Hollý, Ing. Robert Závodský, Ing. Ladislav Dorazil, Ing. Renata Hrozková, Ing. Pavel Guráň