Další projekty

 • Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína
 • Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
 • Optimalizace trati Ostrava Kunčice – Fr.Místek – Č.Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst.Č. Těšín
 • Železniční uzel Brno – 1. část osobního nádraží
 • Rekonstrukce Teplárny Olomouc
 • ČD DDC, Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany, Holešovice – Objekt SO 908 REKONSTRUKCE PROVOZNÍ BUDOVY KŘENOVKA
 • „Rekonstrukce areálu SDC v Hulíně“ pro SŽDC,s.o. Správa dopravní cesty Zlín
 • Logistický areál v Olomouci – část Nový Svět
 • Skladové objekty ve Štěpánově (stavební náklady cca 500 miliónů Kč)
 • ČD DDC, Elektrizace trati Brno – Česká Třebová
 • Novostavba víceúčelové a skladové haly v Milovicích
 • ČD Brno – 1. část odstavného nádraží, I. etapa OBJEKT PROVOZNĚ TECHNOLOGICKÝ TNS MODŘICE, ROZVODNA 27 kV, STAVEBNÍ ČÁST HALA MYČKY OSOBNÍCH VOZŮ
 • MILO Olomouc a.s., tenzometrické komorové váhy
 • Dětmarovice, NS rekonstrukce stání transformátorů
 • ČD DDC, Optimalizace traťového úseku Ústí nad Orlicí – Česká Třebová
 • Modernizace trati Hrobce–Lovosice
 • Veselí nad Moravou, LD, úpravou tankovací stanice
 • Veselí nad Moravou, LD, prohlížecí kanál
 • FEROCENTRUM, rekonstrukce skeletu z hlinitanového cementu
 • Hulín – TSS, plynofikace
 • Hulín – TSS, rekonstrukce vodovodního řádu – II. etapa
 • Pivovar OSTRAVAR Ostrava
 • Sladovna Hodonice
 • Skladová hala ALPEX – Ostrava
 • Rekonstrukce areálu včetně plynofikace kotelny ČD s.o.
 • Rekonstrukce dešťové kanalizace v závodu SSHR OSOČKAN
 • SDC Přerov, Analýza skladu hořlavin
 • Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav, hala M6-infrastruktura, část
 • Teplotechna Olomouc, výroba pozink. plechů
 • Krytina Hranice
 • Rekonstrukce areálu Hasičské záchranné služby – 2. a 3. etapa
 • Projekt CERE – IRAQ
 • Cukrovar Opava – Vávrovice – Silo na cukr 35 000 t
 • Průmyslová zóna Lešná, technická infrastruktura, rozvodna 110/22 kV a objekty související
 • Zvýšení výrobní kapacity MŽT
 • NISSAN Centrum, Velká Bystřice, okr. Olomouc
 • Lisovna UNITOOLS PRESS CZ a. s.