Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov