Popis projektu

Charakteristika stavby

Mostní objekt je na sil. III/12 550 a překračuje sil. I/38.

Šířka mostu vyplývá z kategorie sil. S 7,5 a skládá se ze dvou jízdních pruhů šířky 3,0m, vodícího proužku 0,25m a zpevněné krajnice na mostě 2x 0,50m. Po obou stranách jsou římsy šířky 0,80m. Příčný sklon je na mostě v celé délce střechovitý 2,5%.

Nosná konstrukce mostu je spojitý nosník o třech polích rozpětí 15,0 + 22,5 + 17,0m. Nosná konstrukce je z monolitického dodatečně předpjatého betonu  s průřezem ve tvaru desky s příčnými konzolami. Výška průřezu je 1,10 m, šířka desky je 2,50 m,  tl. konzol je proměnná min. 0,25 m.

Nosná konstrukce je uložena na hrncových ložiscích. Pevné uložení je na prostřední podpěře (P2), posuvné  uložení je na všech ostatních podpěrách. Horní desky ložisek posuvných jsou větší dle nutného posuvu od teploty, smrštění a dotvarování. Ložiska jsou uložena na bloky.

Opěry jsou monolitické železobetonové.

Vnitřní podpěry jsou tvořeny železobetonovými monolitickými sloupy s osmiúhelníkovým průřezem. Pod každým ložiskem je jeden sloup. Každý sloup je založen na základovém pasu se 6-ti velkoprůměrovými pilotami ⌀ 0,92 m.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a,130 80 Praha 3
Stupeň dokumentace dokumentace pro provedení stavby (RDS)
Realizace 2009 – 2010
Řešitelský tým odpovědný projektant Ing. František Opletal, stř. Mosty II