Project Description

Charakteristika stavby

Stavba řeší dostavbu dvoukolejné tramvajové trati podél ul. Schweitzerova v délce cca 250 m včetně konečné obousměrné zastávky a obratiště u ulice Jižní. Trať navazuje na konec řešení II. etapy v zastávce U kapličky. Dostavbou tramvajové smyčky nebudou muset být, na linky provozované v této části sítě, primárně nasazovány obousměrná vozidla.

V denní době se předpokládá jízdní interval tramvají cca 15 – 12 minut, tj. 4-6x za hodinu, v nočních hodinách bude provoz minimalizován.

V ulici Schweitzerova navržené řešení nijak výrazně nezasahuje do šířkového uspořádání komunikace. Jen v místě nástupní zastávky a u křižovatky s ul. Jižní budou nově zřízeny přechody pro chodce – v těchto místech bude vozovka zúžena na 6,5 m z původních 8,0 m.

V konci II. etapy budou provedeny stavební úpravy kolejiště (vyjmutí výhybek) a doplnění přístřešku a mobiliáře na výstupní zastávku U Kapličky.

Projekt dále řeší vybudování obratiště pro autobusy. Obratiště je vedeno v souběhu s kolejemi smyčky.

Součástí stavby je i realizace budovy sociálního zázemí řidičů v prostoru smyčky a částečně zapuštěný objekt záložní měnírny.