Project Description

Charakteristika stavby

Stavba „Rekonstrukce žst. Přerov“ patří do komplexu staveb modernizace vybrané železniční sítě Českých drah . Uzlová železniční stanice Přerov je součástí II. tranzitního koridoru a zároveň rameno Přerov – Česká Třebová je přípojnou větví II. koridoru. Modernizace těchto koridorů se týká tratí s významným vnitrostátním i mezinárodním provozem, které jsou zahrnuty do Dohod o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy AGC (Evropská dohoda o hlavních mezinárodních železničních tratích) a AGTC (Evropská dohoda o mezinárodních tratích kombinované dopravy), v plánech rozvoje železničních sítí vypracovaných na úrovni Evropské unie a Mezinárodní železniční unie (UIC).

Cílem stavby je uvést žst. Přerov a přiléhající traťové úseky navazující na již modernizované traťové úseky (Otrokovice – Přerov, Přerov – Hranice na Moravě) nebo v současnosti modernizované traťové úseky (Přerov – Olomouc) do stavebnětechnického a provozního stavu, který bude odpovídat parametrů stanoveným v Dohodě o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy AGC (Evropská dohoda o hlavních mezinárodních železničních tratích) a AGTC (Evropská dohoda o mezinárodních tratích kombinované dopravy), v plánech rozvoje železničních sítí vypracovaných na úrovni Evropské unie a Mezinárodní železniční unie (UIC).

Stavba, která řeší modernizaci žst. Přerov a přilehlých traťových úseků, je vymezena následujícím rozsahem:

  • Rekonstrukce hlavních kolejí a výhybek v hlavních kolejích v Přerově přednádraží od km 179,880 do km 182,500 (v km 179,880 navazuje na již realizované stavební práce v rámci stavby „Modernizace úseku tratě Otrokovice – Přerov“)
  • Rekonstrukce traťového úseku Přerov – Prosenice od km 184,240 do km 187,640 ( v km 187,640 navazuje na již realizované stavební práce v rámci stavby „Modernizace úseku tratě Přerov – Hranice na Moravě“)
  • Rekonstrukce traťového úseku Přerov – Dluhonice od km 184,230 do km 188,050 včetně rekonstrukce výhybny Dluhonice ( v km 188,050 navazuje na v současnosti realizované stavební práce v rámci stavby „Modernizace úseku tratě Přerov – Olomouc“)
  • Rekonstrukce koleje č. 1S Dluhonické spojky od km 0,000 do km 5,068 ( v km 5,068 navazuje na již realizované stavební práce v rámci stavby „Modernizace úseku tratě Přerov – Hranice na Moravě“)
  • Rekonstrukce koleje č. 2S Dluhonické spojky od km 3,100 do km 4,300 tj. v délce navrhované protihlukové stěny
  • Rekonstrukce osobního nádraží v žst. Přerov včetně výstavby nového jižního podchodu.