Project Description

Charakteristika stavby

Jedná se o přestavbu velmi vytížené průsečné křižovatky silnic II. třídy (ulic Dobrovského, Na Střelnici, Studentské) a místní komunikace (ulice Zámečnické) na okružní křižovatku o průměru 36 m za účelem zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy i estetického působení a životního prostředí prostoru v bezprostřední blízkosti historického jádra města Olomouce.

Mimo vybudování vlastní okružní křižovatky zahrnují stavební úpravy také rekonstrukci ulice Na Střelnici v délce zhruba 150 m. Zde je navržen střední ozeleněný dělící pruh, nová podélná parkovací stání pro vozidla zásobování přilehlých prodejen a upravena stávající autobusová zastávka.

Přestavbou projdou i okolní chodníky a v ulici Na Střelnici je vedena nová trasa cyklostezky. Důraz byl kladen na bezbariérové a bezpečné řešení všech pěších tras. Samozřejmostí je provedení nového odvodnění a vodorovného i svislého značení křižovatky i navazujících komunikací. Veřejné osvětlení je nahrazeno novým, důstojným pro prostor v blízkosti centra města. Celkový vzhled prostoru křižovatky podtrhne nová okolní zeleň.

Výstavba zahrnuje i nezbytné přeložky inženýrských sítí – sdělovacích kabelů a vodovodu.