Project Description

Charakteristika stavby

V rámci rekonstrukce žst. Olomouc bylo přikročeno k celkové rekonstrukci podchodu vedoucího z hlavního vestibulu nádraží k jednotlivým nástupištím. Stávající podchod byl z důvodu nového kolejiště s novými ostrovními nástupišti a technickému stavu (zatékání, nevyhovující izolace, nedostatečná tl. šť. lože, nevyhovující schodiště, ….) odstraněn a nahrazen novým staničním podchodem. S ohledem na intenzivní železniční provoz ve stanici se jednalo o vysoce náročnou realizaci, která byla dále komplikována nutností podchycení základů výpravní budovy a rovněž vyšší hladinou podzemní vody.

Podchod byl realizován jako uzavřený železobetonový rám o světlých rozměrech 6,5 x 2,55 m, s novými schodišťovými rameny na nová ostrovní nástupiště. V podchodu jsou navrženy 3 čerpací jímky s trvale osazenými plovákovými čerpadly. Dále byl vybudován nový spojovací tunel mezi vstupními schodišti do vestibulů, situovaný pod prvním nástupištěm. Spojovací tunel je ve spádu s mezipodestou a je konstrukčně řešen jako uzavřený železobetonový rám o světlých rozměrech 2,9 x 2,5 m.

Schodiště do hlavního vestibulu a schodiště na levé straně podchodu vedoucí na nástupiště byly nahrazeny eskalátory. Nový podchod neřeší přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu. Bezbariérový přístup na ostrovní nástupiště je zabezpečen již vybudovaným, novým jižním podchodem s výtahy.

Project Details