Project Description

Charakteristika stavby

Komplexní rekonstrukce a sanace původní občanské vybavenosti mateřské školky ve skeletu MS-OB. Je navržena nástavba střední části, nová schodiště a úpravy pro potřeby dětí s mentálním a tělesným handicapem. Původní plocha schodiště je zastropena a využita pro třídy, je vystavěno nové lehké schodiště k obvodu stavby. Také byly do využitých ploch pro třídy integrovány nevyužívané terasy. Původní skelet je tak co možná nejekonomičtěji využit. Je navržena sanace konstrukce střechy s odpadávajícími atikami.