Project Description

Charakteristika stavby

Jedná se o objekt ve tvaru válce s vnějším průměrem 40 m a výškou svislé části 31 m ze železobetonu. Vrchlík tvoří komolý jehlan z oceli, který je ukončen lucernou, takže celková výška sila je téměř 50 m.

Cukr je naskladňován pomocí šikmého dopravníku, který navazuje na dopravní cestu stávajícího sila na 10 000 t cukru. Denní výkon naskladňování cukru je 500 t / 24 hod.

Vyskladňování se děje vodorovným dopravníkem umístěným v podsilovém kanále, který navazuje též na původní trasu. V kanále jsou umístěny technologické části zajišťující provětrávání a vytápění sila pomocí teplého vzduchu. Celý objekt je zateplen minerálními rohožemi a opláštěn trapézovými plechy VIKAM.

Základová železobetonová deska je zesílena pod obvodovými stěnami sila a osazena na podloží, které bylo vylepšeno štěrkovými pilotami do hloubky 4,00 m. Jedná se o největší silo na cukr v ČR.