Project Description

Charakteristika stavby

V návaznosti na směrové a výškové úpravy železniční koleje (přeložka trati) byla provedena sanace svahu vlevo trati, která omezila rozsah zemních prací, zajistila potřebnou stabilitu svahu a současně omezila trvalé zábory pozemků.

Sanace svahu byla provedena kombinací několika typů geotechnických konstrukcí:

  • – ochranou svahu drátokamennou matrací
  • – zajištění svahu obkladní zdí (hřebílkovaný svah) betonovanou metodou stříkaného betonu
  • – vyztužený svah (opěrné stěny VsoL max. výšky 9 m), zemní blok vyztužený polymerovými pásy kotvenými do betonových prefabrikovaných lícních dílců (2000 m²)
  • – max. výška zajištěného svahu – 26,5 m
  • – celková délka – 586 m

Project Details