Project Description

Charakteristika stavby

Tato investiční akce byla připravena jako návazná stavba základní koridorové moderniz. stavby v žst. Ostrava-Svinov. Rozsah a obsah stavby byl definován základním požadavkem objednatele na 50ti procentní omezení investiční náročnosti původně plánované úpravy svinovského přednádraží (stavba „Žst. Ostrava-Svinov, rekonstrukce výpravní budovy a přednádraží“).

V rámci stavby dochází ke komplexní rekonstrukci historické výpravní budovy žst. Ostrava-Svinov (včetně navrácení původ. historického vzhledu objektu), rozšířené o transparentní celoskleněnou přístavbu. V přednádraží jsou nově vytvořeny podmínky pro přivedení autobusové městské hromadné dopravy a to zejména vytvořením dvou centrálních zastávek přímo před východem z výpravní budovy. Pohyb osob v přednádraží mezi výstupem z výpravní budovy a zastávkami MHD je vyřešen pod novým skleněným zastřešením, které má za cíl zvýšit komfort pohybu cestujících. Zároveň je komplexně vyřešen rozptylový prostor před výpravní budovou a to bez zásadních střetů automobilové dopravy a dopravy pěší.

Přímo v přednádraží je vybudováno nové úrovňové kapacitní parkoviště osobních automobilů a terminál autobusů MHD. Nové dispoziční řešení přednádraží vyvolává nutnou výstavbu několika silničních komunikací, včetně několika převážně kruhových křižovatek. Přednádraží bude upraveno řešením nových zpevněných, nezpevněných a parkových ploch, vybavených novým osvětlením a novým městským mobiliářem. V celé lokalitě stavby jsou rekonstruovány inženýrské sítě.