Project Description

Charakteristika stavby

Uzlová žst. Český Těšín je součástí III. tranzitního železničního koridoru (Cheb  – Plzeň – Praha – Č. Třebová – Ostrava – Petrovice u K. , Dětmarovice – Mosty u Jablunkova – st.hr.SR).

V souladu s projektovou dokumentací byla úspěšně realizována ve stavební části stavby rekonstrukce železničního svršku a spodku a nástupišť především v hlavních kolejích. Profesí mostních objektů dominovala rekonstrukce podchodu pro cestující, kde byl zajištěn bezbariérový přístup. Náplní stavby dále byla nezbytná rekonstrukce dalších mostních objektů, propustků a ocelových konstrukce návěstních lávek a krakorců. Předmětem rekonstrukce nebo výstavby byly objekty pozemních staveb, kde stavební program byl dán umístěním technologických prostor a místností pro zaměstnance. Významným liniovým objektem byla stavba kabelovodu. Do stavební části byla dále zahrnuta rekonstrukce trakčního vedení a ukolejnění, elektrický ohřev výhybek, přeložky, úpravy a přípojky kabelových vedení, osvětlení. V nezbytně nutné míře byly provedeny přeložky a ochrany dotčených inženýrských sítí a to i mimo správu objednatele.

V rámci technologické části stavby bylo realizováno zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení a silnoproudá technologie včetně DŘT. Zabezpečovací zařízení bylo navrženo a provedeno včetně zařízení traťového v úseku do Louk na Olší a do Albrechtic. Sdělovací zařízení zahrnovalo kabelizaci včetně přenosových systému, vnitřní sdělovací zařízení a vnitřní instalace, informačního zařízení a radiového spojení. Silnoproudá technologie zahranovala zařízení rozvoden a trafostanic.

Součástí stavby byla i zdánlivě samostatná část – novostavba trakční měnírny včetně cca 30 SO a PS, které s touto výstavbou souvisí. Výstavba proběhla v areálu stávající trakční měnírny.