Základní informace

Základní údaje o společnosti
Obchodní jméno:MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Sídlo:Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, Česká republika
Právní forma:akciová společnost
Spisová značka:Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217, dne 30. ledna 1996.
IČ:646 10 357
DIČ:CZ64610357
Bankovní spojení:Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:107-4045530257/0100
ID schránky:kjee9md
Výpis z obchodního rejstříku na www.justice.cz

Zaměstnanci společnosti

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v současné době zaměstnává na svých pracovištích ve všech krajích na Moravě (tj. v Olomouci, Brně, Valašském Meziříčí a Ostravě) dohromady 122 zaměstnanců.

Z tohoto počtu má celkem 100 kmenových zaměstnanců vysokoškolské vzdělání. Mimo to 41 projektantů získalo autorizační osvědčení dle zákona ČNR č.360/1992 Sb. a jsou evidováni v seznamu autorizovaných osob České komory autorizovaných inženýru a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).

V roce 2015 bylo 18 vybraných projektantů společnosti vyškoleno v oblasti celosvětové metodiky projektového řízení v rámci certifikace PRINCE2. Všichni byli výsledně certifikováni mezinárodní certifikací PRINCE2 Foundation či PRINCE2 Practitioner.
(Aktualizace údajů ke dni 1. 5. 2017)

Profesní struktura

ProfesePočet specialistůz toho VŠ
Management33
Architektura33
Pozemní stavby1613
Kolejové dopravní stavby1615
Silniční dopravní stavby99
Inženýrské stavby2321
Sdělovací a zabezpečovací zařízení a rozvody76
Silnoproudé zařízení a rozvody87
Geodetické práce42
Rozpočty73
Organizace výstavby a dopravní technologie55
Ekonomické hodnocení staveb22
Inženýring43
Právní agenda11
IT22
Administrativa95
Planografie30