Vybavení

Údaje o technickém a materiálním vybavení

Společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. disponuje a využívá špičkovou projektovou technologii. Všechna pracoviště společnosti jsou vybavena moderní výpočetní technikou spojenou do počítačových sítí a využívají prostředky rychlého a kapacitního internetového spojení. Technické vybavení je plně odpovídající stávajícím požadavkům na zpracování projektové dokumentace v digitální podobě, které je součástí odevzdávaného díla. Jako obecné grafické prostředí pro výměnu dat je používán MicroStation, což usnadňuje datovou výměnu s objednateli (ŘSD, ČD, SŽDC, aj.). MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. vlastní i programové vybavení AutoCAD, BENTLEY MX, NEMETSCHEK a kompletní software pro statiku a navrhování inženýrských konstrukcí.