Aktuality

Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc

Mnohamiliardová stavba od studie proveditelnosti až po výběr zhotovitele stavby za 5,5 let? ANO, JDE TO I U NÁS!!! MORAVIA CONSULT Olomouc a.s ve spolupráci s firmou SUDOP Praha a.s. a firmou SUDOP EU a.s. se podařil téměř zázrak. V době, kdy legislativní prostředí ve stavebnictví a vývoj v oblasti železnice přináší sebou mnoho změn, [...]

Mostní dílo 2017

Dne 25. 4. 2019 proběhlo v rámci 24. mezinárodního sympozia MOSTY 2019 vyhlášení prestižního ocenění "Mostní dílo 2017". Toto významné ocenění získala společnost MORAVIA CONSULT Olomouc již potřetí. Mezi čtyřmi oceněnými stavbami byl i železniční most přes řeku Olši na trati Louky nad Olší – Dětmarovice. Tento most byl součástí železniční stavby "Optimalizace trati Český [...]

Snesení Faltusova mostu v Plzni

V rámci stavby „Uzel Plzeň 3. Stavba – přesmyk domažlické trati“ byla v noci z 19. na 20. dubna 2019 snesena příhradová konstrukce „Faltusova mostu“. Jedná se o první celosvařovaný příhradový most v Československu, jehož konstrukce je chráněná jako technická památka. Naše společnost se v letech 2015-2017 podílela na vypracování dokumentace pro stavební povolení pro [...]

Podpora sportovních aktivit dětí

V dnešní době, kdy děti mají málo pohybu a spíše upřednostňují pobyt u mobilního telefonu, televize nebo počítače se vedení společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. rozhodlo pokračovat v podpoře aktivit zaměřených na pohyb dětí a mládeže. Proto i v letošním roce budeme fandit mladým fotbalistům z SK Uničov – více zde.

Úspěchy v obchodních soutěžích

Na přelomu roků 2018/2019 uspěla společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v případě dvou obchodních soutěží – dvou prestižních železničních zakázek na Moravě. V obou případech se jedná o velké dopravní projekty pro Správu železniční dopravní cesty, s.o. V prvním případě se jedná o zpracování záměru projektu a dokumentace pro územní řízení připravované stavby „Modernizace železničního uzlu Ostrava“. Jak už název […]

Podpora společenského života v Olomouci

V rámci podpory společenského života v Olomouci věnovala naše společnost sponzorský dar ve výši 10.000,- Kč na pořádání 11. ročníku Karnevalu APA, který se koná 6. dubna 2018 v BEA centru v Olomouci. Jedná se o akci pořádanou studenty katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP. Bližší informace na těchto webových stránkách: https://akce.ftk.upol.cz/chystane-akce/karneval-apa/

Cena Inženýrské komory projektovému dílu MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Dne 23. 3. 2018 proběhlo vyhlášení XIV. ročníku Ceny Inženýrské komory za rok 2017. Mezi třemi oceněnými stavbami byl i železniční most v km 332,420 u Karviné. Tento most byl součástí železniční stavby „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, část v km 332,200 - 333,076“, jejíž projektová dokumentace byla zpracována spol. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. pod vedením [...]

Zahájení prací na 4 velkých projektech

Vstup do letošního roku 2018 je pro naší společnost zdařilý. Na základě úspěchu ve čtyřech veřejných soutěží uveřejněných Správou železniční dopravní cesty, s.o., koncem loňského roku, jsme podepsali smlouvy na tyto velké zakázky na zpracování Projektu stavby a výkonu autorského dozoru: Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc Elektrizace a zkapacitnění trati Libina – Uničov Elektrizace a zkapacitnění […]

Průjezd stanicí Ostrava-Vítkovice je nyní rychlejší

Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila 14.12.2017 rekonstrukci části železniční stanice Ostrava-Vítkovice. Projektovou dokumentaci s názvem „Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“  a autorský dozor zajistila společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Zhotovitelem stavby byla společnost STRABAG Rail a.s. V rámci stavby byly provedeny úpravy celého kunčického zhlaví, ve stanici byly zrušeny postradatelné koleje a výhybky. Na takto redukované […]