Aktuality

Úspěchy v obchodních soutěžích

Na přelomu roků 2018/2019 uspěla společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v případě dvou obchodních soutěží – dvou prestižních železničních zakázek na Moravě. V obou případech se jedná o velké dopravní projekty pro Správu železniční dopravní cesty, s.o. V prvním případě se jedná o zpracování záměru projektu a dokumentace pro územní řízení připravované stavby „Modernizace železničního uzlu Ostrava“. Jak už název […]

Podpora společenského života v Olomouci

V rámci podpory společenského života v Olomouci věnovala naše společnost sponzorský dar ve výši 10.000,- Kč na pořádání 11. ročníku Karnevalu APA, který se koná 6. dubna 2018 v BEA centru v Olomouci. Jedná se o akci pořádanou studenty katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP. Bližší informace na těchto webových stránkách: https://akce.ftk.upol.cz/chystane-akce/karneval-apa/

Cena Inženýrské komory projektovému dílu MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Dne 23. 3. 2018 proběhlo vyhlášení XIV. ročníku Ceny Inženýrské komory za rok 2017. Mezi třemi oceněnými stavbami byl i železniční most v km 332,420 u Karviné. Tento most byl součástí železniční stavby „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, část v km 332,200 - 333,076“, jejíž projektová dokumentace byla zpracována spol. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. pod vedením [...]

Zahájení prací na 4 velkých projektech

Vstup do letošního roku 2018 je pro naší společnost zdařilý. Na základě úspěchu ve čtyřech veřejných soutěží uveřejněných Správou železniční dopravní cesty, s.o., koncem loňského roku, jsme podepsali smlouvy na tyto velké zakázky na zpracování Projektu stavby a výkonu autorského dozoru: Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc Elektrizace a zkapacitnění trati Libina – Uničov Elektrizace a zkapacitnění […]

Průjezd stanicí Ostrava-Vítkovice je nyní rychlejší

Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila 14.12.2017 rekonstrukci části železniční stanice Ostrava-Vítkovice. Projektovou dokumentaci s názvem „Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“  a autorský dozor zajistila společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Zhotovitelem stavby byla společnost STRABAG Rail a.s. V rámci stavby byly provedeny úpravy celého kunčického zhlaví, ve stanici byly zrušeny postradatelné koleje a výhybky. Na takto redukované […]

Slavnostní ukončení stavby OPR v úseku Hanušovice – Jeseník

Dne 7.12.2017 byla v malebném prostředí Jeseníků v obci Ostružná slavnostně ukončena stavba „Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov – Šumperk, v úseku Bludov – Hanušovice (mimo) – Ramzová (mimo) – Jeseník (mimo)“. Projektovou přípravu a autorský dozor zajistila společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Vedení zakázky se ujal osobně  v roli hlavního inženýra projektu generální ředitel společnosti Ing.Václav Kratochvíl. Významným […]

Modernizace trati Brno – Přerov na 200 km/hod

Dne 25. 10. 2017 se uskutečnilo vstupní všeobecné jednání při zahájení projektových prací na zpracování dokumentace pro územní řízení stavby „Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov.  Zástupce všech drážních složek, dotčených organizací a místní samosprávy seznámili projektanti s rozsahem a koncepcí stavby. Stavba je dílčí částí širšího záměru modernizace trati Brno – Přerov, v rozsahu podle schválené Studie […]